0758 239 813
Logo Premium Wellness
031 438 07 94
0749 044 721
office@premiumwellness.ro
0758 239 813
medical.office@premiumwellness.ro
Str. Dumitru Brumărescu 1-3
Sector 4, București
© Copyright 2018. Premium Wellness Institute // All rights reserved.
Dotari Premium Wellness

Sector CARDIOLOGIE

Centrul medical Premium Wellness Institute este dotat cu aparatur? de ultim? genera?ie ce permite evaluarea ?i monitorizarea persoanelor la risc sau cu boal? cardiovascular?, cât ?i recuperarea post eveniment cardiologic acut.

Sectorul de cardiologie se adreseaz? inclusiv persoanelor care desf??oar? activit??i fizice, începând de la sportivii recrea?ionali, pân? la atle?ii de performan??. Screening-ul aprofundat urm?re?te preven?ia evenimentelor cardiovasculare cu poten?ial fatal, dar ?i cuantificarea, respectiv optimizarea nivelului de fitness cardiovascular, astfel încât activit??ile sportive s? se desf??oare în condi?ii de siguran??.

Centrul dispune de:
Instrumente medicale de evaluare

 • Electrocardiogram? de repaus;
 • Ecografie cardiac?;
 • Sistem de testare la efort cu monitorizare EKG wireless;
 • Monitorizare EKG pe termen lung;
 • Monitorizarea tensiunii arteriale pe termen lung;
 • Sistem cu aer comprimat de testare a capacit??ii musculare pe fiecare grup? de mu?chi;

Echipamente medicale de recuperare cardiac?

 • Sistem de 3 cicloergometre cu monitorizare permanent? ECG ?i control automat al intensit??ii pentru desf??urarea ?edin?elor aerobe de activitate fizic?;
 • Sistem de aparatur? medical? cu înc?rcare a sarcinii progresive cu aer comprimat pentru efectuarea ?edin?elor de activitate fizic? de rezisten??;

Sector FIZIOTERAPIE

Fizioterapia sau terapia cu ac?iunea agen?ilor fizici (stimuli electrici,c?ldur?, ap?, lumin?, presiune etc.) este indispensabil? procesului de recuperare. Centrul medical Premium Wellness Institute beneficiaz? de investi?ii în cele mai perfomante linii de diagnosticare, terapie (tratament) ?i profilaxie (preven?ie) din domeniul fizioterapeutic, pentru ca tu s? î?i po?i redobândi s?n?tatea ?i mobilitatea în cele mai bune condi?ii.

Dot?rile centrului includ tehnologii de ultim? genera?ie, recunoscute ?i utilizate la nivel mondial, ce trateaz? o gam? extins? de afec?iuni ale aparatului locomotor, cu ajutorul unui set complet de mijloace terapeutice:

ELECTROTERAPIE

 • Curen?i galvanici, diadinamici, interferen?iali (2 ?i 4 poli), TENS simetric/asimetric/alternant, Trabert, faradic, neofaradic,impulsuri de stimulare, impulsuri exponen?iale, impulsuri exponen?iale cu cre?tere, impulsuri rectangulare, impulsuri trapezoidale, impulsuri triunghiulare, impulsuri combinate, stimulare ruseasc?;
 • Ultrasunete;
 • Unde scurte;
 • Unde ?oc (Shockwave);
 • Laserterapie;
 • Magnetoterapie;
 • B?i galvanice;

HIDROTERAPIE

 • Hidromasaj umed/uscat;
 • Du?uri acvale ?i subacvale;
 • Hidro-kinetoterapie;
 • Hidrorelaxare;

MASAJ TERAPEUTIC

DRENAJ VENO-LIMFATIC

TERAPIE CU VACUUM

 ÎMPACHET?RI ?I BALNEOTERAPIE

Sector KINETOTERAPIE

Kinetoterapia înseamn?, în esen??, terapie prin mi?care.
Centrul pune la dispozi?ie solu?ii complexe de preven?ie ?i tratament ale problemelor ce ?in de mobilitatea ?i func?ionalitatea corpului, la nivel general ?i specific.

Centrul medical Premium Wellness Institute include:

 • Aparate pentru recuperarea activ? sau pasiv? a membrelor superioare ?i inferioare;
 • Set de aparate pentru antrenamentul pe grupe de mu?chi;
 • Echipamente pentru Fitness medical (dedicate aplica?iilor kinetoterapeutice);
 • Linie complet? pentru gimnastic? medical? ?i gimnastic? pre/postnatal?;
 • Dispozitive pentru reeducarea echilibrului ?i a mersului sau reeducare postural?;
 • Aparate pentru Scripetoterapie;
 • Echipamente pentru terapie ocupa?ional? ?i ergometrie;
 • Linie de evaluare ?i analiz? a pozi?iei piciorului ?i a amprentei plantare, de m?surare a presiunii plantare, de detectare a centrului de greutate ?i a oscila?iilor corpului în jurul acestuia;
 • Scanner digital al corpului ?i/sau al amprentei plantare;
 • Echipament de analiz? a pozi?iei corporale din mai multe unghiuri (vedere frontal?, lateral? ?i posterioar?) ?i de monitorizare comparativ? a evolu?iei pacientului ?i a eficien?ei tratamentului;

Sector ROBOTIC? MEDICAL?

Centrul medical Premium Wellness Institute este dotat cu tehnologii performante din domeniul roboticii neurorecuperatorii destinate atât adul?ilor, cât ?i copiilor, prin sistemele REO GO ?i REO AMBULATOR.

Aceste platforme robotizate ultra-moderne sunt dedicate recuper?rii membrelor superioare, membrelor inferioare ?i a mersului, în cazul pacien?ilor cu afec?iuni neurologice (accidente vasculare cerebrale, traumatisme cerebrale, leziuni ale coloanei vertebrale etc.), în cazul pacien?ilor cu disfunc?ii ortopedice sau în recuperarea post-chirurgical?.

Pe lâng? aplica?iile terapeutice excep?ionale, robo?ii medicali stimuleaz? cre?terea performan?ei motorii ?i pot fi utiliza?i, inclusiv, de c?tre sportivii de performan??.  

?edin?ele de reabilitare robotizat? se pot desf??ura în spa?iu real, dar ?i în spa?iu virtual, pacien?ii având la dispozi?ie inclusiv interfe?e de antrenament sub form? de realitate virtual? ?i jocuri video.

Studiile clinice efectuate, la nivel global, asupra acestor aparate atest? beneficiile ?i rezultatele pozitive ob?inute cu ajutorul roboticii medicale în procesul de reabilitare, inclusiv reducerea perioadei de recuperare.

Sector TERAPIE OCUPA?IONAL?

Terapia ocupa?ional? are la baz? utilizarea unor mi?c?ri uzuale, specifice, în procesul de recuperare medical?, pentru a dezvolta ?i reface capacitatea pacientului de a executa activit??i necesare în via?a de zi cu zi, pentru a compensa sau diminua anumite deficien?e ?i pentru a stimula coordonarea mi?c?rilor.

Sectorul de terapie ocupa?ional? al Centrului medical Premium Wellness Institute este dotat cu un sistem complex de echipamente, pentru a ob?ine un maxim de performan?? ?i productivitate pentru diverse zone anatomice:

 • Panouri pentru efectuarea de mi?c?ri de rutin?/zilnice (ac?ionarea mânerului u?ii, ac?ionarea întrerup?torului, legarea ?iretului, tragerea fermoarului, prinderea capselor etc.);
 • Spirale terapeutice pentru mi?c?ri de rota?ie  ale mâinii;
 • Modul pentru recuperarea degetelor ?i a antebra?ului, inclusiv mi?c?ri de coordonare;
 • Aparat de flexo-extensie pentru recuperarea degetelor;
 • Scar? terapeutic? pentru recuperarea mi?c?rilor degetelor, ce permite extensia cotului ?i flexia um?rului;
 • Modul pentru mi?c?ri de rota?ie ale antebra?ului;
 • Aparat cu coard? elastic? ?i jaloane, pentru realizarea unor mi?c?ri de precizie ?i de coordonare;